2017-11-22 10:41:02

Natječaj na temu katastrofa i snaga sustava civilne zaštite

Natječaj za likovne, literarne i foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2016/2017. godinu na temu katastrofa i snaga sustava civilne zaštite. Svi podaci nalaze se u priloženim dokumentima!

 


Osnovna škola Veliko Trojstvo